About VMM

Our Vision

Our Mission

FOUR MISSIONAL PRIORITIES BASE ON S.E.E.D

Serving Jesus Christ’s body through inspiring God’s Words to bold steps by faith and just say God’s Word.

Equipping workplace disciples to live healthy Christian lives and make disciples in our workplaces.

Establishing CLN discipleship groups in mayor cities.

Discipling workplaces though multiplying disciple makers and discipleship groups.

Planting  healthy disciple groups

Building strategic partnerships in workplaces and urban area

Developing resources and doing mentoring Marketplace Leaders and Church Leaders

Multiply discipleship groups through City Light Network

Goal 1:
To increase frequent listeners of the Word of God through VMM’s media in 2020

Goal 2:
To equip 120 marketplace Disciple Makers qua dự án “Kingdom Ambassadors in Workplaces”

Goal 3:
To coach and do mentoring 70 NextGen young professionals (MPMB.ers) who become workplace missionaries on 2020

Goal 4:
To develop additional resources, including coaching and mentoring materials, to help men and women live their faith and calling in and through the workplace.

Core Values

Kingdom Embassadors

Me

Family

City & Nations

All Nations

Nextgen


WTS

Muốn thấy thật nhiều Cơ Đốc nhân tỏa sáng và ảnh hưởng cho Chúa trong vai trò mà Chúa đặt để trong nơi làm việc

 

Marketplace Biblical Mentoring

Chúng tôi nóng lòng chờ đón những Cơ Đốc nhân với tấm lòng khát khao là muối của đất, ánh sáng của thế gian; sống bày tỏ và làm sáng danh Chúa trong môi trường làm việc.

 

Young Professionals

Góp phần phát triển một thế hệ Cơ Đốc nhân có tiềm năng lãnh đạo mới tạo nơi làm việc, một thế hệ có nhiệt huyết trở nên những cá nhân xuất sắc tại các doanh nghiệp, có sức thu hút đặc biệt đồng nghiệp, khách hàng đến với Chúa Jesus.

Library

We Would Love to

Connect With You

contact@cdn365.org

(+84) 977-000-418